W latach 2005 do marca 2008 Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., a obecnie Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. realizowała projekt "Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie śląskim". W wyniku szeregu spotkań indywidualnych z animatorem sieci oraz seminariów tematycznych z ekspertami uczestnicy projektu podjęli decyzję o podpisaniu porozumienia o utworzeniu Śląskiej Sieci Wyrobów Medycznych, tzw. MedSilesia. Porozumienie podpisane zostało 6 kwietnia 2007 roku przez firmy i instytucje badawczo-rozwojowe oraz instytucje związane z branżą wyrobów medycznych z województwa śląskiego (17 sygnatariuszy). Podpisane porozumienie jasno precyzowało cel jego utworzenia. Śląska Sieć Wyrobów Medycznych została stworzona w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć przez firmy z polskim kapitałem z branży medycznej (sektor aparatury i wyrobów medycznych) w regionie, których zakres wykracza poza ich indywidualne możliwości.

Pierwszymi działaniami były wspólne przedsięwzięcia w zakresie marketingu, promocji i reprezentacji sektora wobec odbiorców usług.

W skład klastra obecnie wchodzą cztery grupy producentów:

Rehabilitacja: od fizjoterapii, terapii ciepłem, zimnem i prądem, przez urządzenia pomagające w poruszaniu się i wyrównywaniu barier architektonicznych, po mniej skomplikowane wyroby związane z opieką nad osobami obłożnie chorymi;

Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne: bardziej zaawansowane urządzenia elektryczne, w których używane są podzespoły elektroniczne;

Urządzenia diagnostyczne: bardziej zaawansowane urządzenia elektryczne, w których używane są podzespoły elektroniczne;

Oprogramowania: głównie oprogramowanie dla szpitali potrzebne do obsługi pacjenta.

 

WIZJA KLASTRA MEDSILESIA:

Skuteczny partenr dla środowisk gospodarczych, nauki oraz dla środowisk samorządowych wpływających na kształt branży medycznej w kraju i za granicą.

MISJA KLASTRA MEDSILESIA:

Klaster, który zapewnia skuteczną platformę współpracy - dialogu przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań i realizację wspólnych projektów mających wpływ na globalny łańcuch wartości.

CELE KLASTRA:

 • Stworzenie sieci współpracy w obszarze wyrobów i urządzeń medycznych, umożliwiającą efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.
 • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze wyrobów i urządzeń medycznych oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych.
 • Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
 • Internacjonalizacja marki MedSilesia.
 • Wypracowanie i realizacja wspólnych projektów przez członków klastra.
 • Realizacja konkretnych inwestycji w formie konsorcjum.

Kontakt

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Partnerzy

 • Ogólnopolski Klaster E-Zdrowie
 • Klaster LifeScience Kraków
 • Lubelska Medycyna
 • MedCluster
 • Ogólnopolski Klaster E-Zdrowie
 • Klaster LifeScience Kraków
 • Lubelska Medycyna
 • MedCluster
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji