Za nami pierwsza edycja Międzynarodowych Spotkań Brokerskich Klastrów Branży Medycznej - MEDICASILESIA CLUSTERS’ MEETING 2016, która odbyła się pod hasłem „Medycyna – potencjał eksportowy województwa śląskiego”, w ramach IX edycji Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG
Podczas dwudniowych spotkań, w dniach 14-15. czerwca 2016r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, oraz w jednostkach naukowo-badawczych na Śląsku gościliśmy przedstawicieli biznesu, samorządów, instytucji finansowych oraz świata nauki,
w tym przede wszystkim medycyny.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o – operatora Klastra wyrobów medycznych MedSilesia, przy wsparciu Samorządu Województwa Śląskiego.

KONFERENCJA – „INTELIGENTNA SPECJALIZACJA – MEDYCYNA”

Konferencja, której tematem przewodnim był potencjał eksportowy medycyny jako inteligentnej specjalizacja regionalnej pozwoliła uczestnikom zapoznać się za analizami rynkowymi i technologicznymi na temat poziomu innowacyjności, kierunków rozwoju województwa śląskiego w aspekcie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji oraz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w obszarze medycznym. Zaprezentowane zostały również kluczowe inwestycje i plany w obszarze zdrowia, a także przykłady wdrożeń innowacyjnych technologii medycznych oraz potencjału eksportowego województwa śląskiego tej branży.
Jedną z części konferencji były również warsztaty, podczas których przedstawione zostały najlepsze praktyki w zarzadzaniu Klastrem Medycznym, a także możliwości i sposoby pozyskiwania partnerów strategicznych czy inwestorów.
Zwieńczeniem Konferencji było podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy klastrami medycznymi, gdzie oprócz deklarowanej współpracy, powołana została Rada Klastrów Branży Medycznej, której myślą przewodnią wyznaczającą dalszy kierunek działania stało się hasło: Razem dla innowacyjnej medycyny.
Szczególne podziękowania kierujemy do:
Pani Moniki Ptak-Kruszelnickiej, kierownik referatu Regionalnej Strategii Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (wystąpienie na temat Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji oraz instrumentów Urzędu Marszałkowskiego związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji, w tym Sieci Regionalnych Obserwatoriów, a także kluczowych inwestycji, projektów w obszarze zdrowia na Śląsku, programów profilaktycznych, zdrowotnych, nowatorskich)

Pana prof. dr. hab. inż. Ewarysta Tkacza - Przedstawiciela Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej (wystąpienie nt. potencjału badawczego i technologicznego w obszarze medycyny na przykładzie doświadczeń Wydziału)

Pana Jerzego Toborowicza oraz Pana Wojciecha Tomasza Sachy z Banku Światowego za przedstawienie wniosków wynikających wniosków z przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju raportu wystąpienie: ,,W kierunku innowacyjnej Polski: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania i analiza potrzeb innowacyjnych firm w Polsce i na Śląsku”.

Pani Joanny Podgórskiej - Zastępcy dyrektora w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorczości
i Innowacyjności, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (wystąpienie nt. rozwoju polityki klastrowej w Polsce)

Pana Kazimierza Murzyna - Dyrektora Zarządzającego Klastrem LifeScience Kraków (wystąpienie nt. doświadczeń klastra w pozyskiwaniu i realizacji projektów międzynarodowych przez klaster LifeScience Kraków oraz udział w debacie dotyczące rozwoju polityki klastrowej w Polsce).

Pani Marzeny Strok-Sadło - koordynatora Klastra Lubelska Medycyna - Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych Pana Romualda Litwina - Dyrektora Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie, Pana Andrzeja Witka - Prezesa Stowarzyszenia „Medycyna Polska”, koordynatora klastra medycznego MedCluster - wystąpienia nt. dobrych praktyk w zarządzaniu klastrem medycznym oraz udział w debacie dotyczące rozwoju polityki klastrowej w Polsce).


Pana Andrzeja Błachuta - Dyrektora Inwestycyjnego z Kronos Group (krótkie szkolenie - „Inwestycja, kiedy TAK i dlaczego NIE” )

Pani Anny Brzęskiej-Mikody - Dyrektor Centrum Badawczo - Rozwojowego Wyrobów i Usług Ortopedycznych w Katowicach (prezentacja doświadczeń Centrum w prowadzeniu przedsięwzięć medycznych oraz pozyskiwaniu finansowania na projekty badawcze oraz zaprezentowanie obszarów dla potencjalnej współpracy).


Ekspertów debat dotyczących „Wizji rozwoju medycyny w Polsce (analiza aktualnych trendów)”:

  • Pana prof. dr hab. n. med. Jana Duławy - Prorektora ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Pana Jerzego Gałecka- Kierownika Centrum Doskonałości Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej,
  • Pana prof. dr. hab. inż. Ewarysta Tkacza - Kierownika Katedry Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,
  • Pani Anny Brzęska-Mikody - Dyrektor Centrum Badawczo - Rozwojowego Wyrobów i Usług Ortopedycznych w Katowicach
  • Pana Michała Chojkowskiego - Prezesa Zarządu Akceleratora Technologicznego Gliwice sp. z o.o.

Kontakt

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Partnerzy

slaskie b

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji