MEDICASILESIA CLUSTERS’ MEETING 2016

I MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA BROKERSKIE KLASTRÓW BRANŻY MEDYCZNEJ

- Medycyna - potencjał eksportowy województwa śląskiego

DZIEŃ I - 14.06.2016

9:00 - 9:15 Otwarcie konferencji, przywitanie gości – przedstawiciele władz samorządowych, organizatorów
9:15 - 9:50

REGIONALNE INTELIGENTE SPECJALIZACJE - Inteligentna Specjalizacja – Medycyna

prezentacja i panel dyskusyjny  Urzędu Marszałkowskiego na temat narzędzi związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji w tym Sieci Obserwatoriów.

 

10:00 - 14:30

SPOTKANIA BROKERSKIE 

klastrów branży medycznej

RÓWNOLEGLE

 

10:00 - 15:00

,,MEDYCYNA - POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

konferencja

10:00 - 11:00  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Programy profilaktyczne, zdrowotne, nowatorskie. Omówienie działań w ramach Osi Priorytetowej I - Nowoczesna gospodarka Kluczowa infrastruktura publiczna
w obszarze medycznym zasady na jakich przedsiębiorstwa mogą z niej korzystać. Kluczowe inwestycje, projekty w obszarze ZDROWIA na Śląsku  -  przedstawienie, omówienie.

11:00 - 12:50

  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja w obszarze medycznym – stan wdrażania, wizja rozwoju – Ministerstwo Rozwoju (tbc)
  • Analiza poziomu innowacyjności Europa/Polska/Śląsk – ekspert Banku Światowego (tbc)
  • Wizja rozwoju medycyny w Polsce (analiza aktualnych trendów) – Obserwatorium Medyczne

 

12:50 - 13:30      przerwa obiadowa

 

13:30-15:00 KLASTRY W EUROPIE, POLSCE, NA ŚLĄSKU

  • polityka klastrowa w Polsce – Ministerstwo Rozwoju + PARP + przedstawiciele klastrów – panel/dyskusja ekspercka
  • klastrowe projekty międzynarodowe – dobre przykłady, możliwości finansowania – panel/dyskusja ekspercka

 

15:00 - 17:00

CLUSTERS MEETING

15:00 - 16:00 WARSZTATY  -  jak skutecznie zarządzać klastrem medycznym

16:00 - 17:00 PITCH PRESENTATIONS

innowacyjne rozwiązania w obszarze medycznym  -  prezentacja wybranych dobrych praktyk - przedstawiciele klastrów, przedsiębiorcy,  jednostki  sektora B+R  - wybrane klastry polskie i zagraniczne (10-15 minutowe).

 

II DZIEŃ  -  15.06.2016

9:30 – 13:00

STUDY TOUR

Wizyty studyjne w wybranych jednostkach tworzących innowacyjne rozwiązania
w obszarze medycznym na Śląsku.

  • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
  • Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Biomedycznej
  • Śląski Uniwersytet Medyczny
  • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

 

RÓWNOLEGLE 
10:00 – 17:00 Możliwość udziału w dalszej części spotkań brokerskich oraz konferencjach INTARG
17:30 – 21:00 Gala nagród INTARG

Do pobrania - program wydarzenia

Kontakt

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Partnerzy

slaskie b

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji